Thịt tươi

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Ba Chỉ
đ175.000,00
Mỡ
đ60.000,00
Sấn thăn
đ155.000,00
Thịt chân giò
đ140.000,00
Thịt dải
đ160.000,00
Thịt nạc mông
đ140.000,00
Thịt nạc thăn
đ175.000,00
Thịt nạc vai
đ170.000,00
Thịt nách
đ130.000,00
Thịt sấn mông
đ120.000,00
Thịt sấn vai
đ150.000,00
Thịt xay
đ140.000,00